Gamle lysstoffrør forbys, men de nye er bedre for lommeboka

Publisert 17. mars 2023
Lysstoffrør som står inntil hverandre.
FORBYS: De siste typene av lysstoffrør med kvikksølv blir forbudt å legge ut på markedet i 2023.

De siste tradisjonelle lysstoffrørene ble faset ut i 2023. Det har betydd en utskifting for små og store bedrifter. Heldigvis kan kostnaden føre til besparelser på sikt.

– Vi jobber mye med å minne bedriftskundene våre på at dette skjer, sier Tommy Fjæreide.

Han er avdelingsleder i Norgeseliten-bedriften PSW Power & Automation, som har tilholdssted på Sotra utenfor Bergen. Utfasingen av lysstoffrør har blitt en naturlig del av jobben deres.

EU har, gjennom sitt RoHS-direktiv, bestemt at tradisjonelle lysrør som inneholder kvikksølv skal fases ut. Fra før av er T2, T12- og kompaktlysrør ulovlig å distribuere, og neste i rekken er T5- og T8-lysrør. Fra og med 24. august 2023 forbys ny tilførsel av disse til markedet.

– Selv om det er lov til å bruke tradisjonelle lysrør helt til de blir ødelagt, kan det for mange være mer lønnsomt å skifte ut alle lyskildene i én omgang. Per lyskilde sparer du mer på utskiftningskostnadene, sier Fjæreide.


RoHS-direktivet:

RoHS er et EU-direktiv, og står for Restrictions of Hazardous Substances. Det innebærer forbud mot flere farlige stoffer i EE-produkter. Det inkluderer kvikksølv, som finnes i gamle lysstoffrør. Mangel på gode alternativer har forlenget kvikksølvbruken i flere år, men i 2023 ble det ulovlig å tilføre flere slike lysrør til markedet.

Portrettbilde av ung mannlig elektriker i sort t-skjorte med firmalogo foran brun panelvegg med belysning.
STORE FORDELER: Tommy Fjæreide i PSW Power & Automation forteller at det er store fordeler med å bytte til LED-lys.

Halverer kostnader med LED

– Vi vet at flere av kundene våre har mange gamle lysstoffrør som bør byttes ut, og at det ligger et stort potensial i dette byttet, sier Fjæreide.

Med potensial mener han den energibesparende fordelen som LED-lys gir, kontra tradisjonelle lysrør. I tillegg sparer det miljøet for farlig avfall, som kvikksølv, en vanlig bestanddel i de gamle lysrørene.

– Du får også et vedlikeholdsfritt lys. Ved normal bruk varer LED i 100 000 timer, som vil si omtrent 20 år, opplyser han.

Et eksempel på besparelse er hos Bergen Parkering, som er en av PSW sine kunder. I sitt største parkeringsanlegg, ByGarasjen, ble 900 armaturer med tradisjonelle lysstoffrør byttet ut til LED-armaturer med sensorstyring. Den gjør at lyset skrur seg av der det ikke er folk.

– I november 2022 fikk de en strømregning på 400 000 kroner, bare på belysning. Med LED-lys estimerer de å halvere regningen, som vil bety en besparelse på 200 000 kroner på én måned, sier Fjæreide.

«Ved normal bruk varer LED i 100 000 timer, som vil si omtrent 20 år»
– Tommy Fjæreide. avdelingsleder i PSW Power & Automation

Mener hele armaturen bør byttes

Fjæreide roser lysleverandørene som har laget brosjyrer om den pålagte utfasingen av lysstoffrør. Dette har gjort det enklere for elektrikerbedriftene å informere kundene. PSW har til og med hatt med en representant fra en av sine lysleverandører til en kunde, som fortalte bedriften om besparelsene med LED.

– Det er bedre løsning å bytte ut hele armaturen, og ikke sette på LED i den gamle, selv om det koster litt mer, råder Fjæreide.

Å bytte armatur krever en autorisert elektriker. Fjæreide ser for seg at flere forhandlere kommer til å få inn erstatningsflys i LED, slik at kundene selv kan bytte på samme armatur. Det er ikke noe han anbefaler, fordi den gamle armaturen fortsatt vil ha den samme driveren, som en aldri vet hvor lenge varer.

Men bør man bytte alt på en gang eller ta det etappevis?

Det kommer an på omfanget, mener Fjæreide. For et stort kontorbygg som skal skifte ut alle sine armaturer, kan kostnaden bli flere millioner kroner.

– Bedriften gjøre en økonomisk vurdering på om det går an å skifte ut alt samtidig, mener Fjæreide.

Lamper med lysstoffrør henger fra et tak.
MÅ BYTTES: I armaturer som henger fra taket i næringsbygg har det vært vanlig med kvikksølvholdige lysrør. I framtiden vil disse inneholde LED.

Håndterer kvikksølvet fra lysstoffrør

Når de gamle lysstoffrørene har gjort sitt, er det viktig med riktig avfallshåndtering. Gamle lysstoffrør kan leveres tilbake til forhandlere av slike produkter eller til gjenvinningsstasjoner. Det er viktig å passe på at rørene ikke knuser.

RENAS er landets ledende EE-returselskap, og har lang erfaring med håndtering av tradisjonelle lysstoffrør. Gjenvinning av disse er ressurskrevende på grunn av kvikksølvet. Glasset kan gjenbrukes som fyllmasser og lignende, men aldri som drikkeglass.

– Vi sender kvikksølvholdige produkter til vår partner Remondis AB i Sverige, som har et spesialbygget anlegg for dette, sier Per Halvard Øveren, driftssjef i RENAS.

På anlegget i Sverige blir lyskildene transportert inn i et vakuumrom i forseglede kasser. Her tømmes de, før kvikksølvet skilles ut og samles opp, i en lukket våtprosess.

Portrettbilde av mann i lyseblå skjorte.
TROR PÅ EGEN HÅNDTERING: Per Halvard Øveren, driftssjef i RENAS, tror det i framtiden kan komme en egen avfallshåndtering for LED, da andelen er ventet å øke mye.

I dag finnes det ingen egen avfallshåndtering for LED, men Øveren tror dette vil endre seg i framtiden.

– Foreløpig er kun 20 prosent av lyskildene vi håndterer LED, men alt blir etter hvert elektrisk. Da blir det bedre muligheter for å bygge opp egen håndtering for LED også, sier han.

To elektrikere fra Norgeseliten med lys-striper bak seg

Trenger du bytte fra gamle lysstoffrør til LED?

Sertifikater