Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Trygghetsgaranti
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Trygghetsgaranti

Fastelektriker.jpg

Vi i Norgeseliten har innført TRYGGHETSGARANTI for at du skal føle deg 100% trygg når våre elektrikere utfører elektriske installasjoner i din bolig.


TRYGGHETSGARANTIEN gjør samarbeidet mellom deg som kunde og oss som elektrikere både trygt og ryddig. Den er bygd opp
med utgangspunkt i de tekniske forskriftene som er beskrevet i NEK 400:2010.

 

Faglærte elektrikere

I dag er det dessverre en del ufaglærte elektrikere som utfører både reparasjoner på og installasjon av elektriske anlegg. Om det skulle oppstå brann eller en annen skade på huset ditt på grunn av feil i det elektriske anlegget, og arbeidet er utført av en ufaglært elektriker, vil ditt forsikringsselskap høyst sannsynlig avkorte erstatningen. Det kan koste deg dyrt.

Alle elektrikere som jobber hos Norgeseliten er faglærte. Det vil si at de har formell fagutdanning i henhold til lov om fagopplæring i
arbeidslivet, og er kvalifiserte til selvstendig å installere og reparere elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

 

Vi kommer til avtalt tid

Når du bestiller tid hos en elektriker fra Norgeseliten skal du være trygg på at vi kommer til avtalt tid. Du skal få beskjed i forkant om vi likevel blir forhindret fra å være presise, men det kan oppstå situasjoner der du får varsel om utsettelse kort tid i forveien. Det kan for eksempel være at vi i et elektrisk anlegg oppdager alvorlige feil som må rettes umiddelbart. Tiden som er estimert hos denne kunden kan da overskrides og på grunn av dette må øvrige avtaler utsettes på kort varsel. Vi ber om forståelse for dette.

This site uses cookies. For more information click here.